سونای ترمووود گوهردشت

مصالح و جنس به کار رفته:

  • ترمووود مازند MCA
  • چوب روسی سوپر جهت زیر سازی
  • روغن سونای بورماواکس ایتالیا

مراحل اجرا :

  • زیرسازی
  • نصب ترمووود
  • نورپردازی
  • اجرای روغن سونا

گروه نصب :

جناب آقای شیخ حسینی
جناب آقای نکو اقبال