سونا خشک چهار باغ کرج

مراحل اجرا :

  • پروفیل کشی آهنی برای ایجاد سقف و ایجاد شیب مناسب برای نصب ترمو وود
  • نصب چوب زیرسازی روی دیوار سیمانی و پروفیل های سقف
  • نصب ترمووود ایرانی روی دیوارها و سقف
  • آماده سازی نیمکت و دکوراسیون داخلی سونا
  • نصب در ورودی سونا
  • نورپردازی سونا
  • اجرای روغن مخصوص سونای بورماواکس ایتالیا
  • نصب هیتر و راه اندازی سونا