پله ترمووود گیلاوند

برای اجرای پله چوبی و پله ترمووود انجام زیرسازی پله بسیار مهم است. بهتر است زیر سازی پله موزاییک یا سیمان لیسه ای تراز شده باشد تا پله ها کاملا دقیق و تراز نصب گردند. در این کار به دلیل نبود زیرسازی مناسب شاسی کشی فلزی با فواصل بسیار کم انجام شد تا کوچکترین ناترازی و ناصافی اصلاح شود. پس از اجرای شاسی فلزی چوب زیرسازی اشباع نصب شد و در نهایت ترمووود Holz فنلاندی با رنگ Teknos فنلاند روی چوب زیرسازی با استفاده از پیچ گالوانیزه متصل شد.