اجرای پوشش تابلو برق هوشمند و پنل دیواری ترمووود

برای پوشش تابلو برق هوشمند و ساخت پنل برای زیر تابلو اسامی پزشکان جهت کلینیک دندانپزشکی از ترمووود ایرانی رنگ شده استفاده شده است. ابتدا ترمووود در کارگاه با استفاده از رنگ دیوترول سوئیسی ضد آب رنگ شد. در محل نصب ترمووود سایز شد و با استفاده از چسب پلی اورتان و میخ بادی به صورت مستقیم و بدون زیرسازی روی دیوار گچی نصب شدند. در انتها روی کار مجددا ترمووود لکه گیری، بتونه کاری و رنگ شد.